Privacyverklaring

Privacyverklaring


1. Algemeen
Tal en Thee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Als Tal en Thee zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen met ons, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tal en Thee
Waterstraat 41
3130 Begijnendijk
contact @ talenthee.be


Tal en Thee werkt samen met verschillende organisaties opdat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen.
Indien je toch nog verdere vragen zou hebben, kan je contact met ons opnemen.


2. Hoe verzamelt Tal en Thee jouw gegevens?
Je persoonsgegevens kunnen worden verzameld via diverse kanalen. Rechtstreeks via jezelf of wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief.


3. Welke informatie verzamelt Tal en Thee?
Tal en Thee verzamelt onder meer volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens
  De door jou uitdrukkelijk opgegeven gegevens zoals onder andere voornaam, naam, e-mail, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, rijksregisternummer 
   
 • Technische en anonieme gegevens
  Door een bezoek aan onze site geef je technische en anonieme gegevens vrij zoals je IP adres, browsertype en besturingssysteem van je computer en andere automatisch gegenereerde informatie van je websitebezoek. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren.


  Tal en Thee gebruikt de verzamelde gegevens alleen maar voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.


  4. Waarvoor en hoe gebruikt Tal en Thee de verzamelde informatie?
  Tal en Thee verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens met het oog op:

  • het kunnen deelnemen aan de evenementen, workshops en activiteiten van Tal en Thee
  • het functioneren en verbeteren van de website
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • publiciteit beter af kunnen te stemmen op jouw mogelijke interesses en behoeftes
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid
  • ....


  Eveneens kunnen anonieme gegevens gebruikt worden voor publieksonderzoeken.
   

  5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
  Tal en Thee neemt alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang …
   

  6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
  Tal en Thee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


  Als je hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij je gegevens tot het moment jij je weer afmeldt.
   

  7. Onze policy voor minderjarigen
  Tal en Thee bereikt ook, en voornamelijk, een jong publiek. Tal en Thee verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegevens door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
   

  8. Met wie kan Tal en Thee jouw gegevens delen?
  Tal en Thee stelt jouw gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

  • indien de wettelijke of gerechtelijke instanties hierom verzoeken.
  • indien die derden door Tal en Thee worden ingeschakeld om de vooraf beschreven doeleinden te realiseren.


  Tal en Thee geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. 
  Tal en Thee zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  In het uitzonderlijke geval waarin Tal en Thee van plan zou zijn om je persoonsgegevens door te geven aan organisaties waar Tal en Thee mee samenwerkt, zal steeds je toestemming worden gevraagd.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
    

  10. Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?
  Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via de website van Tal en Thee bekend gemaakt worden. Je verbindt je ertoe deze pagina regelmatig na te kijken.